Tag Archives: Takafulink

Ringkasan Prudential BSN Takafulink / Investmentlink Plan

prubsn - Ringkasan Prudential BSN Takafulink / Investmentlink Plan

Ringkasan Prudential BSN Takafulink / Investmentlink Plan

Perlindungan (Insurans)

1.  Bayaran kepada pewaris (Kematian + Simpanan)

2.  Bayaran kepada anda disebabkan oleh “Hilang Upaya Penuh & Kekal”  (TPD + Simpanan)

3. Bayaran kepada anda disebabkan oleh penyakit
kritikal (Anda tidak perlu membayar lagi.Kami akan bayar premium seterusnya)

4. Bayaran kepada anda  disebabkan kemalangan (Hilang upaya sementara atau kekal)

5.  Akaun adalah fleksibel

Kad Perubatan (Medical Card)

1.  Kad Perubatan bil hospital

2.  24  jam sedunia

3.  Sebelum & selepas rawatan hospital

4.  Penjagaan jururawat di rumah

5.  Rawatan pesakit luar utk kanser & dialisis buah  pinggang; spt yg dikenakan

6. Tiada had utk  pembedahan kecemasan bagi pesakit  luar

7. Wang tunai harian hospital sehingga RM400 sehari

8.  Wang tunai pembedahan

Pelaburan

1.  Pelaburan dlm dana yg berlandaskan Syariah

2.  PruSaver meningkatkan pulangan dlm pelaburan

3.  Tambah nilai & pengeluaran pada bila- bila masa

4.  Pelepasan cukai sehingga RM 6,000 setahun

5. Caruman percuma untuk kes tertentu.

Slide 1
Perlindungan