Tag Archives: Life Insurance Tax Release

Life Insurance Tax Release. Pelepasan cukai insurans.

pelepasan cukai tax release - Life Insurance Tax Release. Pelepasan cukai insurans.

Bil. Jenis Potongan Individu Amaun (RM)
1 Individu dan saudara tanggungan 9,000
2 Perbelanjaan Perubatan Ibu Bapa 5,000 (Terhad)
3 Peralatan Sokongan Asas 5,000 (Terhad)
4 Individu Kurang Upaya 6,000
5 Yuran Pendidikan (Sendiri) 5,000 (Terhad)
6 Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati 5,000 (Terhad)
7 Pemeriksaan perubatan penuh 500 (Terhad)
8 Pembelian buku/majalah/jurnal/penerbitan 1,000 (Terhad)
9 Pembelian komputer peribadi untuk individu 3,000 (Terhad)
10 Tabungan bersih dalam skim SSPN 3,000 (Terhad)
11 Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan 300 (Terhad)
12 Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri 3,000 (Terhad)
13 Suami/Isteri kurang upaya 3,500
14 Anak di bawah umur 18 tahun 1,000
15 Anak berumur 18 dan ke atas, belum berkahwin dan menerima pendidikan sepenuh masa 1,000
16 Anak berumur 18 dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan 4,000
17 Anak Kurang upaya

Pelepasan tambahan sebanyak RM4,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan

5,000
18 Insuran nyawa dan KWSP 6,000 (Terhad)
19 Insurans pendidikan dan perubatan 3,000 (Terhad)