Tag Archives: EPF

Contoh pengiraan pengeluaran EPF/KWSP untuk Unit Trust

 

unit trust11 - Contoh pengiraan pengeluaran EPF/KWSP untuk Unit Trust

Syarat pengeluaran

1. Hanya 20% daripada (Akaun 1 – Simpanan Asas) boleh dikeluarkan. Tidak lebih RM20%
2. Minimum RM1000
3. Hanya 3 bulan sekali

Jika anda ingin mendapatkan nasihat Unit Trust/Insurans.

Boleh email kepada saya di zetty.zahar@gmail.com . Emailkan no phone anda. Dan saya akan call anda.

Jadual Simpanan Asas Dalam Akaun 1 Mengikut umur

18 – RM1,000
19 – RM2,000
20 – RM3,000
21 – RM4,000
22 – RM5,000
23 – RM7,000
24 – RM8,000
25 – RM9,000
26 – RM11,000
27 – RM12,000
28 – RM14,000
29 – RM16,000
30 – RM18,000
31 – RM20,000
32 – RM22,000
33 – RM24,000
34 – RM26,000
35 – RM29,000
36 – RM32,000
37 – RM34,000
38 – RM37,000
39 – RM41,000
40 – RM44,000
41 – RM48,000
42 – RM51,000
43 – RM55,000
44 – RM59,000
45 – RM64,000
46 – RM68,000
47 – RM73,000
48 – RM78,000
49 – RM84,000
50 – RM90,000
51 – RM96,000
52 – RM102,000
53 – RM109,000
54 – RM116,000
55 – RM120,000

Contoh Pengiraan Kelayakan

Jika umur 22

Jumlah Akaun 1 anda ada RM4000, rujuk kepada jadual di atas, paling kurang anda perlu simpan RM5000 di dalam Akaun 1.
Oleh itu anda tidak layak untuk mengeluarkan KWSP/EPF untuk tujuan pelaburan

Jika umur 22

Jumlah Akaun 1 anda ada RM8000, rujuk kepada jadual di atas, paling kurang anda perlu simpan RM5000 di dalam Akaun 1.

RM8000 – RM5000 = RM3000
20% x RM3000 = RM600

Minimum pengeluaran adalah RM1000. Oleh itu anda tidak layak untuk mengeluarkan KWSP/EPF untuk tujuan pelaburan

Jika umur 25

Jumlah Akaun 1 anda ada RM20,000, rujuk kepada jadual di atas, paling kurang anda perlu simpan RM9000 di dalam Akaun 1.

RM20000 – RM9000 = RM11,000
20% x RM11,000 = RM2200

Oleh itu anda layak untuk mengeluarkan KWSP/EPF untuk tujuan pelaburan dengan minimum RM1000 atau maximum RM2200.

Mengapa keluarkan EPF/KWSP dan laburkan ke unit trust?

Jawapan yang mudah. Interest yang lebih tinggi.

KWSP memberi hanya 5% interest setahun.

Unit Trust paling kurang 20% setahun.

Simple matematik

A = P(1 + r)^n

Masuk RM2000 untuk 20 tahun

A = RM2000(1 + 20%)^20 = RM76,675.19

Ini adalah jumlah wang anda hanya memasukkan RM2000 sekali sehaja.
Jika anda masukkan RM2000 sekali 3 bulan atau hanya setahun sekali. Bayangkan jumlah wang anda.

Kepada ibu bapa yang menyimpan untuk anak anda. Lebih baik disimpan di unit trust.

Sejak lahir ibu bapa hanya simpan RM50 sebulan untuk anak anda.

Setahun = RM50 x 12 = RM600. Simpan sampai anak 18tahun.

Akaun Simpanan Biasa (Interest 0.25% setahun)
Pada umur 18 tahun anda mengumpul  = RM11,660.17

Unit Trust (Interest 20% setahun)
Pada umur 18 tahun anda mengumpul = RM92,844.00
Duit ini sudah cukup untuk anak anda melanjutkan pelajaran di universiti.

Mana lebih untung?

Jika anda ingin mendapatkan nasihat Unit Trust/Insurans.

Boleh email kepada saya di zetty.zahar@gmail.com. Emailkan nombor phone anda dan saya akan call anda.